Stäng

Välkommen till Hagastiftelsen

Trygghet och omsorg med individen i fokus

Sedan 1982 bedriver vi en socialterapeutisk verksamhet inspirerad av antroposofi med rötterna i Järna. Vi erbjuder boende och en stabil tillvaro för personer där trygghet under andra boendeformer saknas. I natursköna miljöer finner du individanpassade boenden och daglig verksamhet för vuxna med funktionsvariationer. Våra medarbetare har formell utbildning och individuell kompetens som är särskilt anpassad för att bemöta den enskildes behov och förutsättningar.
Läs mer

Boende Boende Daglig verksamhet Daglig verksamhet Administration Administration Lediga platser Lediga platser Lediga tjänster Lediga tjänster