Adress

11. Framnäs

Välkommen till Framnäs

Större delen av Framnäs är beläget i utkanten av Gnesta samhälle, i ett alltmer växande villaområde. Personer med uttalade och ofta mycket stora behov av omsorg, stöd och service har sökt sig till Framnäs då vi låter de individuella behoven styra insatserna till den boende. Varje individs förutsättningar är viktiga i vår gemenskap för hur vi fortsätter att organisera och utvecklas. På Framnäs är utgångspunkten ”Individen i centrum” vilket i praktiken innebär skräddarsydda lösningar för boende och dagverksamheter i anpassade miljöer och givande konstellationer av människor.

Vacker, lantlig miljö

Sedan 1987 har verksamheten vuxit och innefattar idag 9 LSS-anpassade lägenheter. Verksamheten startade i Gnestas äldre grundskolebyggnader. Tack vare vårt intresse räddades fastigheterna från ett överhängande rivningshot. I Stora huset och Skogstorp var det förr skolsalar och matbespisning. På Lilla Framnäs, tvärs över äppelträdgården, rymdes en gång lärarbostaden.

För tillfället har vi en ledig plats i boendet.

svep
   

Kontakta gärna oss på Framnäs

Johan Westerdahl

Föreståndare
070-730 06 28
E-post

Robert Westerdahl
Robert Westerdahl

Samordnare
070-955 00 16
E-post

Lediga platser Lediga platser

Lediga tjänster Lediga tjänster

Kontakta oss