Adress

9. Korslöt

Välkommen till Korslöt

I Vagnhärad, Trosa kommun, erbjuder vi 6 LSS-anpassade lägenheter för personkrets 1 och 2. Fastigheten består av två boningshus, ekonomibyggnader samt ett stort växthus. Den omkringliggande marken på 1,5 hektar möjliggör en stor rörelsefrihet i ett naturskönt område.

Egenodlat och hemlagat

För oss går hälsa och ett miljöinriktat fokus hand i hand. Vi är stolta över våra grönsaksodlingar och tillhandahåller egenlagad mat på plats. Vi prioriterar en sund kosthållning och väljer noggrant ut våra ingredienser.

Med individens utveckling i fokus

På Korslöt är det individen och dennes utveckling som står i centrum. En individuellt utformad genomförandeplan skapas tillsammans med varje boende; planen uppdateras årligen, eller vid behov. Samtliga insatser genomförs med respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Gruppboendet bidrar till daglig social träning då de boende lär sig att samverka i samma hus. Vardagen karakteriseras av en förutsägbar struktur med lättbegripliga och återkommande moment och rutiner. Vi eftersträvar en trygg och lugn boendemiljö.

Jämlikhet och delaktighet

Våra aktiviteter utformas för att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Vårt mål är att stärka den enskildes möjlighet att kunna leva ett så självständigt och självuppfyllande liv som möjligt. Vår personal har riktlinjer för att respektera individens rätt att påverka och vara medbestämmande. Vi eftersträvar att ge den boende eget inflytande i största möjliga mån.

svep
   

Kontakta gärna oss på Korslöt

Ferrie Stokmans

Föreståndare
070-862 34 08
ferrie.s@hagastiftelsen.se

Atosa Ahi
Atosa Ahi

Verksamhetsansvarig
070-571 03 56
atosa.a@hagastiftelsen.se

Kontakta oss