Adress
GPS-koordinater: 59.104121, 17.528219

10. Solhagen

Välkommen till Solhagen

För personer som har svårigheter att hantera omgivningens alla intryck erbjuder vi ett stilla och tryggt gruppboende i Solhagen, Järna. Boendet omfattar 5 LSS-anpassade lägenheter utformade för personkrets 1. Den boende har tillgång till pool, spa och bastu samt en rad olika terapiformer.

Individanpassad struktur

Boendet drivs utifrån en individanpassad struktur i enlighet med en tydliggörande pedagogik. Vi stödjer de boende med struktur och anpassning utifrån deras egna möjligheter och behov. Insatserna anpassas efter den boendes intressen, anlag och behov av omväxling samt hälsofrämjande åtgärder. Vi lägger stor vikt vid den enskildes självbestämmande och egna intressen, när de är till gagn och överensstämmer med respektive boendes omvårdnadsbehov och funktionsvariation. Vi strävar alltid efter integrering i samhället.

Individuell genomförandeplan

För varje boende görs en individuell genomförandeplan, där medarbetare och de boende själva i den mån de kan är med och utformar planen. Stor vikt läggs vid utformning av en konstnärlig miljö. Vi arbetar med fokus på att ta hand om hela kroppen. Vi erbjuder hälsosam mat som är ekologisk/biodynamiskt odlad, och utför aktiviteter för att främja en stabil dygnsrytm. Årets högtider och fester är viktiga för oss och firas gemensamt.

svep
   

Kontakta gärna oss på Solhagen

Atosa Ahi
Atosa Ahi

Föreståndare
070-571 03 56
atosa.a@hagastiftelsen.se

Johannes Brage
Johannes Brage

Biträdande föreståndare
Johannes Brage
070 209 97 75
johannes.b@hagastiftelsen.se

Kontakta oss