Adress

3. Gårdshjälpen

Välkommen till Gårdshjälpen

Gårdshjälpen är tillfälligt vilande och vi åtar oss inte några uppdrag.

I Härbret, strax utanför Järna tätort, erbjuder vi 10 arbetsplaceringar för vuxna med funktionsvariationer. I verksamhetens olika områden arbetar var och en efter sin förmåga, tillsammans med arbetsledare. Verksamheten bedrivs huvudsakligen utomhus och arbetet varierar med årstiderna. I eget kök lagar vi maten gemensamt. Vi använder huvudsakligen ekologisk mat och biodynamiskt odlade råvaror. Vi har även ett litet trädgårdsland som förser oss med grönsaker efter säsong.

Våra arbetsuppgifter

  • Vedhuggning och vedhantering
  • Trädgårdsarbete och landskapsvård
  • Snickeri i verkstad
  • Vävning

Utveckling i egen takt

Vi arbetar med individanpassad struktur i enlighet med en tydliggörande pedagogik. Vi stödjer de boende med struktur och anpassning utifrån deras egna möjligheter och behov. Arbetsuppgifternas omfattning anpassas efter arbetstagarens intressen och behov av omväxling. Respektive arbetstagare får möjligheter att utvecklas i sin egen takt, utan att det inkräktar på dennes integritet. Medarbetarna stödjer arbetstagarna i de olika arbetsmomenten. Finns det andra behov försöker vi tillgodose dessa genom samarbete med andra dagliga verksamheter inom Hagastiftelsen.

svep
   

Kontakta gärna mig på Gårdshjälpen

Ingen bild
John Östlund

HR/Föreståndare
070-746 46 71
john.ostlund@hagastiftelsen.se

 

Kontakta oss