Hantverkshuset/Ljusstöpning

Utformningen av den dagliga verksamheten spelar en stor roll för individens utveckling och självständighet. Vi erbjuder naturnära sysslor och terapiformer i en stilla och trygg miljö. Med hjälp av en tydliggörande pedagogik arbetar våra arbetsledare för att göra syftet med arbetsuppgifterna begripligt för de boende. Målet är att varje boende ska finna glädje i vetskapen om att det arbete man har utfört är av betydelse för andra.

Symbolförklaring: Lediga platser Lediga platser Lediga tjänster Lediga tjänster