Välkommen till Hagastiftelsen

Trygghet och omsorg med individen i fokus

Sedan 1982 bedriver vi en socialterapeutisk verksamhet med rötterna i Järna. Vi erbjuder ett hem och en stabil tillvaro för personer där trygghet under andra boendeformer saknas. I natursköna miljöer finner du individanpassade boenden och daglig verksamhet för vuxna med funktionsvariationer. Våra medarbetare har formell utbildning och individuell kompetens som är särskilt anpassad för att bemöta den enskildes behov. Vi lägger stor vikt vid att den boende får vara med och bestämma vad gäller de insatser som kan tillhandahållas. Vår strävan är alltid att den boende ska leva i en tillvaro som harmoniserar med den enskildes personlighet.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar med individen i centrum

  • Rehabilitering
  • Arbetsträning
  • Terapier
  • Egen läkare och sjuksköterska
  • Omsorg dygnet runt

En plats för stabilitet och trygghet

Idag har vi 52 boendeplatser och 42 platser inom dagverksamhet i Gnesta, Hölö, Vagnhärad, Trosa och Järna med omnejd. Samtliga boendeplatser inreds och anpassas efter den boendes behov och personlighet. Du är varmt välkommen att läsa mer om våra dagliga verksamheter eller våra boenden